Podmínky poskytování služeb

1. Obecná ustanovení

1.1. Jooble (dále "Společnost") vám poskytuje služby (dále "Služby") pro nekomerční využívání portálu https://cz.jooble.org (dále "Portál") v souladu s těmito Podmínkami. Komerční využívání Portálu (včetně řízení reklamních kampaní) je upravováno dalšími smlouvami rovnou s příjemcem těchto služeb.

1.2. Návštěvou této webové stránky a používáním na ní poskytovaných informací vyjadřujete svůj souhlas s tím, že souhlasíte s těmito Podmínkami. Pokud nesouhlasíte s Podmínkami, nesmíte využívat Služby.

1.3. Nesmíte využívat Služby, pokud je to zakázáno zákonem státu, jehož jste občanem, nebo regionu, kde se nacházíte v době používání Služeb.

1.4. Obsah těchto stránek a podmínky jejich užití mohou být kdykoli bez předchozího upozornění změněny. Poslední verze Podmínek je vždy k dispozici na https://cz.jooble.org/info/terms. Tímto souhlasíte s tím, že se při každé návštěvě těchto stránek obeznámíte s podmínkami jejich použití a zavazujete se je dodržovat, a to včetně případných změn.

2. Zřeknutí se záruky

Rozumíte a berete na vědomí, že:

2.1. Údaje na Portálu jsou poskytovány "tak, jak jsou", tedy bez záruky jejich přesnosti. Tuto stránku užíváte na vlastní odpovědnost. Jooble nepřebírá žádnou odpovědnost za nepřesnosti nebo opomenutí na těchto stránkách. Za veškerá rozhodnutí, která učiníte na základě informací obsažených na těchto stránkách nesete výlučnou odpovědnost.

2.2.Společnost nezaručuje:

 • že informace na Portálu odpovídají účelu vaší návštěvy;
 • nepřerušený traffic Portálu;
 • bezchybný traffic Portálu.

2.3. Za jakýkoliv obsah umístěný na této stránce (text, grafika, audio nebo video) pro obecné použití přebírá odpovědnost osoba, která tento obsah vytvořila.

2.4. Portál může obsahovat linky na jiné stránky, které patří jiným fyzickým osobám a právním subjektům. Uznáváte a souhlasíte, že Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za přístupnost nebo obsah těchto zdrojů ani za následky spojené s použitím jejich obsahu.

2.5. Společnost nepřebírá žádnou zodpovědnost za přesnost informací prezentovaných na Portálu a vyhrazuje si právo bez předchozího upozornění změnit jakýkoli materiál umístěný na Portálu.

2.6. Společnost pravidelně mění způsob nabízení Služeb. Souhlasíte, že se Služby mohou změnit, aniž byste byli o plánovaných změnách informováni.

2.7. Jooble může kdykoli dočasně nebo trvale ukončit poskytování Služeb bez předchozího upozornění.

3. Omezení

3.1. Souhlasíte, že nebudete používat Portál ke vkládání obsahu, který:

 • napadá nebo porušuje práva jednotlivých osob nebo organizací.
 • obsahuje fakticky nepřesné údaje, pomluvy nebo informace, jež poškozují podnikatelskou pověst.
 • je vložen jménem jiných osob nebo organizací, pokud k tomu nemá vkladatel příslušná oprávnění.
 • je chráněn autorskými právy, obchodními známkami nebo patenty, které patří třetím stranám.
 • porušuje zákony země, jejímž jste občanem, nebo regionu, kde se nacházíte v době používání Služeb.

3.2. Zavazujete se, že nepodniknete nic k:

 • narušení trafficu zařízení Společnosti;
 • narušení používání Služeb jinými uživateli Portálu;
 • poškození zařízení Společnosti nebo dat na něm uložených.

3.3. Zavazujete se, že nepodáte žádné nepravdivé osobní udaje v jakémkoli registračním formuláři na Portálu (včetně e-mailových adres, jež nejste oprávněni používat).

4. Soukromí

4.1. Zásady ochrany soukromí Jooble jsou vždy dostupné na této adrese: https://cz.jooble.org/info/privacy. Tento dokument popisuje podmínky, za nichž Jooble uchovává a používá od Vás získané údaje.

4.2. Souhlasem s těmito Podmínkami také souhlasíte se zásadami ochrany soukromí Společnosti.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Žádný z bodů těchto Podmínek nesmí být hodnocen jako navazování vztahu zastupitelství, spolupráce, zaměstnaneckého či jakéhokoliv jiného vztahu mezi Vámi a Společností, který není specifikován přímo v těchto Podmínkách.

5.2. Souhlasíte, že Společnost, vůči vám ani vůči další třetí straně, nenese žádnou zodpovědnost za narušení vašich povinností podle těchto Podmínek. Sami jste zodpovědni za jakékoliv následky vyplývající z takového porušení.


Pokud máte dotazy ohledně těchto Podmínek, můžete nás kontaktovat prostřednictvím formuláře na naší webové stránce nebo nám napsat na tuto adresu:

Ladoburn Europe LTD, Griva Digeni str, Panayides Building, Office 203, Limassol 3035, Cyprus, T.: +44 20 3239 2317