Omlouváme se, ale během zpracování Vašeho požadavku došlo k nečekané chybě. Zkuste to prosím znovu později.

ENGESER, Ltd.

Webstránka www.engeser.com
Průmysl Energetika
Rok založení 1983
Počet zaměstnanců do 500 zaměstnanců

Společnost EN­GESER GmbH zaměstnává v pobočkách v Německu, Ru­mun­sko a České re­pu­bli­ce cca 650 zaměst­nanců. Díky našim požadavkům na kva­li­tu, služby a eko­no­mičnost nabízíme v ob­las­ti ka­bel­o­vé kon­fek­ce sys­té­mová řešení pro zákazníky a kom­plexní port­fo­lio ka­bel­ových kon­co­vek a tech­nických plas­t­ových dílů na nejvyšší úrovni.

EN­GESER GmbH zaměstnává cel­kem 650 pra­covníků v závo­dech v Schram­ber­gu-Wald­mös­sin­ge­nu a v České re­pu­bli­ce. Jsme mo­derním pod­nikem zabývajícím se výrobou a pro­de­jem náročných a in­o­va­tivních ka­bel­ových spo­jo­vacích prvků, ka­bel­ových svazků, kom­pletních montážních celků a tech­nických plas­t­ových výlisků. Našimi odběrate­li jsou významní mezinárodní zákazníci. Naše výrobky jsou využívány v au­to­mo­bil­ech, přístrojích pro zahr­a­du a domácnost, jeřábových sys­té­mech, želez­niční tech­nice a také při výrobě solární en­er­gie.

 

Ať už jste vyučený, stu­dent, vy­so­koškolský ab­sol­vent, ab­sol­vent trainee pro­gra­mu nebo zkušený pra­covník s praxí:

v našem úspěšném pod­niku toho můžete spou­s­tu zažít – a otevírá se vám bezpočet šancí pro váš osobní roz­voj. Nabízíme fa­scin­ující pra­covní ob­las­ti, pro které hledáme muže a ženy s novými nápady a také angažované týmové pra­covníky.

Volná pracovní místa společnosti ENGESER, Ltd.